Student Info > TA Information Page > TA & Grader Assignments

2011-2012 Grader Assignments

Autumn 2011
Winter 2012
Spring 2012
Course
Grader
Course
Grader
Course
Grader
EE 215
Liang, Yuxin
EE 215
Liang, Yuxin
EE 215
Heng, Jiaqi
Elliott, Charles
 
Bao, Tianshu
 
Liang, Yuxin
EE233
Kim, Bonghoe
EE 233
Shen, Tsan-Ting
EE 233
Shen, Tsan-Ting
EE235
Sun, Ruizhi
EE 235
Jeong, Youngseok
EE 235
Mai, Weiqing
EE 331
Zadehgol, Yasamin
EE 271
Jew, Johnson
EE 271
Makaryan, Elina
EE 341
Tran, Justin
EE 331
Peterson, Serah
EE 331
Peterson, Serah
Yu, Albert
EE 332
Xie, Jin
EE 332
Xie, Jin
EE 433
Xing, Chuanjia
EE 361
Davis, Sarah
EE 351
Szewczk, Sarah
EE 447
Long, Boreth
EE 400
Sun, Weiwei
EE 461
Lu, Kuei-Ti
Zhang, Tong
EE 453
Kozorezov, Timofey
EE 452
Yoshimura, Tomohiro
EE 485
Xu, Wenbin
EE 454
Clemente, Ryan
EE 533
Wang, Hanbo
EE 500 PMP
Wei, Kai
EE 500 PMP
Jalali, Amin
EE 500 PMP
Peterson, Serah

 

   
ECE logo